Top

Our services

As experts, we would be happy to help you in these areas

Pre využitie našich služieb transferového oceňovania, daňovej optimalizácie a medzinárodného zdaňovania nie je podmienkou mať vedené účtovníctvo u nás. V praxi vo väčšine prípadoch vieme efektívne komunikovať s internými alebo externými účtovníkmi takýchto klientov. Samozrejme klientom, ktorí majú u nás vedené účtovníctvo ponúkame komplexný balík služieb, ktoré v rámci svojho podnikania potrebujú pokryť. Personálne a priestorové prepojenie s advokátskou kanceláriou www.highgate.sk zasa predstavuje komfort dokonalej synergie „pod jednou strechou“.
Contact us

Accounting
and Payroll

vedenie podvojného účtovníctva, účtovníctvo online, účtovné poradenstvo, mzdové účtovníctvo, zamestnanecké akcie a opčné plány

Transfer
Pricing

konzultácie pri nastavovaní cien, funkčné a rizikové analýzy, vyhotovenie skrátenej dokumentácie, základnej dokumentácie, úplnej dokumentácie,

Tax
Optimization

analýza daňovej a odvodovej efektivity podnikania, poradenstvo pri transakciách, patent box, zahraničné trusty