Top

Our Team

Member of our team

Beáta Vojtková

Office manager

+421 2 204 205 60 beata.vojtkova@carpathianag.sk

Beáta pracovala v produkčnej spoločnosti J.A.M. FILM 1999 s.r.o. od roku 2006 na pozícii Office manager, kde mala na starosti technické zabezpečenie a produkciu projektov, komunikáciu s externými organizáciami a správu účtovnej a personálnej administratívy. V CARPATHIAN Advisory Group pôsobí od roku 2019 a zabezpečuje plynulý chod front-back office procesov a správu administratívnej podpory jednotlivých zložiek manažmentu vo firme.

Education:

  • UMB Banská Bystrica (Mgr.)

Languages:

  • Slovak

Experience:

  • office management